Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Lu 863/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku leśnego za okres od stycznia do marca 2014 r.

I SA/Lu 864/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku leśnego za 2014 r.

I SA/Gd 1416/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Go 387/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-06

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.