Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku M. K. w sprawie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi

II OSK 1649/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu