Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Lu 340/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie

II OSK 123/09 - Wyrok NSA z 2009-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Samorządowego Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie

II OSK 1505/10 - Wyrok NSA z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

II SA/Po 775/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

skarg K. W. i J. K. na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału Województwa W. na obwody łowieckie

II SA/Ke 439/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczyce w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego