Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 702/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 703/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia[...]r., nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.