Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 85/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie wniosku Pana S. S. w sprawie uprawy leśnej na grun...

II OW 38/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-26

Wniosek w przedmiocie sprostowania decyzji Naczelnika Gminy J. nr [...]

II OW 81/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie wniosku o wskazanie organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przymusowego wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa