Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 8/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi M. G. w przedmiocie wymierzenia Staroście grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie dotyczącej zalesienia gruntów