Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 2424/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności na zalesianie gruntów rolnych

II SA/Ke 406/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zalesiania gruntów rolnych

II GSK 1003/08 - Wyrok NSA z 2009-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia

I SA/Ol 56/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności z sankcjami na zalesianie gruntów rolnych

II SA/Go 630/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności na zalesienie gruntów rolnych

II SA/Bd 1254/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy na zalesianie w pomniejszonej wysokości

II GSK 2420/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie pomocy na zalesianie gruntów rolnych

II GSK 2421/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie pomocy na zalesianie gruntów rolnych

I SA/Ol 536/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy na zalesianie gruntów rolnych

I SA/Ol 22/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej i przyznania płatności na zalesianie gruntów rolnych
1   Następne >   2