Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 123/09 - Wyrok NSA z 2009-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Samorządowego Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie

II OSK 1505/10 - Wyrok NSA z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie