Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VI SAB/Wa 2/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie udzielenia upoważnienia

VII SAB/Wa 85/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się bezczynności w postępowaniu dotyczącym rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, IV. zasądza od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżących Z. W. i M. W. solidarnie kwotę 714 zł (siede...