Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Skarżony

II SA/Gd 1674/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-09-14

skargę w przedmiocie nakazania wykonania remontu budynku.

SA/Bk 328/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę obejmującą nadbudowę niższej części hotelu

II SA/Gd 421/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie pozwolenia na budowę

SA/Bk 55/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie nakazu wykonania w ogrodzeniu prześwitów

IV SA 1597/97 - Wyrok NSA z 1999-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie rozbiórki obiektów pozostających w złym stanie technicznym

IV SA 1616/97 - Wyrok NSA z 1999-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego budynku

OPS 4/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-06-21

Skarga Romualdy O. na decyzję Wojewody B. w przedmiocie odmowy wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie wykonanego ogrodzenia pomiędzy nieruchomościami sąsiednimi po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 1999 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie SA/Bk 874/98, do wyjaśnienia (...):~W jakim zakresie w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dn...