Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 573/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego

SA/Sz 58/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nakazanie oceny stanu technicznego obiektu