Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Łd 342/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 565/11 - Wyrok NSA z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 305/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 2909/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 175/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Rz 39/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-27

Skarga, D. B., na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego,

VII SA/Wa 205/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1492/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi T. G. i Z. G. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1707/10

VII SA/Wa 72/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 2662/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   31