Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 260/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Ke 372/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-13

Skarga J. i J. małż. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego obiektu budowlanego

II SA/Ke 375/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy nałożenia obowiązku wykonania czynności

II SA/Ke 397/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ke 424/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy nakazu przebudowy budynku

II SA/Ke 428/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ke 519/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ke 529/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 554/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Ke 558/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
1   Następne >   +2   +5   +10   29