Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II SA/Łd 342/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 1102/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1163/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Łd 35/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo

II SA/Ke 372/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-13

Skarga J. i J. małż. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego obiektu budowlanego

II SA/Ke 529/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 606/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę

II SA/Ke 799/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Ke 227/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Ke 1034/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   87