Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

OSK 1121/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie zamknięcia węzła komunikacji autobusowej

VII SA/Wa 918/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego