Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Sz 2880/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /.

II SA/Kr 410/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

II SA/Rz 1225/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu