Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 185/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania wykonania wzmocnienia górnej części skarpy wału

II SA/Sz 1090/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nakazania przywrócenia do stanu poprzedniego