Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

SA/Sz 2735/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w.sprawie przyznania nieodpłatnie własności działki zabudowanej

II SA/Wr 361/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania prawa własności części działki gruntu