Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 622/09 - Wyrok NSA z 2010-06-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi P. T. P. Spółki z o.o. w Ś. Ś. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz powiadomienia konsumentów i użytkowników o stwierdzonych nieprawidłowościach

VI SA/Wa 2115/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zakazu obrotu partią wyrobu budowlanego

II GSK 581/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zakazu obrotu partią wyrobu budowlanego