Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 622/09 - Wyrok NSA z 2010-06-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi P. T. P. Spółki z o.o. w Ś. Ś. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz powiadomienia konsumentów i użytkowników o stwierdzonych nieprawidłowościach

II GSK 581/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zakazu obrotu partią wyrobu budowlanego