Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 913/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 979/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myśliborzu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

I SA 1205/91 - Wyrok NSA z 1991-12-06

Art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ nie stanowi podstawy do ustalania przez radę gminy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.~Opłaty za miejsce na cmentarzach mają prawo pobierać Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej lub inne jednostki sprawujące zarząd cmentarzem.~Jeżeli natomiast na danym terenie nie ma jednostek, które sprawują zarząd cmentarzami komunalnymi, to zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie teryto...