Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 918/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 950/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia I uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...], II stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu, III zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżących kwotę [...] ([...]) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...

II SA/Wr 49/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na rozbiórce pochylni przynależnej do budynku mieszkalno

II SA/Wr 527/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 1390/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w zakresie zgłoszonych zarzutów

II SA/Gl 909/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 538/13 - Wyrok NSA z 2014-09-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie nałożenia grzywny

VII SA/Wa 942/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OSK 119/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1247/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   10