Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 913/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1493/08 - Wyrok NSA z 2009-08-26

Skargi kasacyjne M. S. oraz [...] S.A. z siedzibą w K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg M. S. oraz [...] S.A. z siedzibą w K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr CXIII/1127/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Ujście Wilgi'

II OZ 979/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myśliborzu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1096/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy Nr VII/85/99 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1005/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/901/4 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego