Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Wr 293/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy D. nr XVII/299/2004, nr XVII/300/2004, nr XVII/301/2004, nr XVII/302/2004, nr XVII/303/2004, podjętych w dniu 18 lutego 2004 r. w sprawie odrzucenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego