Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek o wydanie dziennika budowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego, na podstawie art. 15 par. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił wskazać Prezydenta Miasta Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

II OW 72/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia Burmistrza Nowogrodźca na postanowienie Starosty Bolesławieckiego , znak [...] odmawiające wydania zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w budynku nr [...] w Z.

II OW 5/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania o rozbiórkę ogrodzenia zlokalizowanego w pasie drogi gminnej

II OW 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania nakazu zabezpieczenia robót budowlanych

II OW 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego, na podstawie art. 15 par. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił wskazać Prezydenta Miasta Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

II OW 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie wznowienia robót budowlanych