Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 1492/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi T. G. i Z. G. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1707/10

VII SA/Wa 752/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-10

Sprawa ze skargi B. G. i T. G. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1175/10

II SA/Kr 592/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/Kr 898/07

II SA/Op 624/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi M. G. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim w przedmiocie legalności robót budowlanych

II OZ 719/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokółce w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w...

VII SA/Wa 140/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

Sprawa ze skargi T. G. i Z. G. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1402/10 wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla W. grzywnę w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie ...

VII SA/Wa 2241/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w sprawie o sygn. VII SAB/Wa 139/11 I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] do wykonania wyroku WSA w Warszawie o sygn. VII SAB/Wa 139/11 w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, II. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego [...] grzywnę w wysokości 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).

II SA/Po 772/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-07

Sprawa ze skargi L. K. i R. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SAB/Po 60/10.

II OSK 1013/15 - Wyrok NSA z 2015-11-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej B. K. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi B. K. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 47/13

II SA/Łd 1064/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-21

Sprawa ze skargi B. K. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 47/13