Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 510/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania błędów pisarskich

II SA/Sz 549/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Sz 661/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

II SA/Sz 512/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego . wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych.

II SA/Sz 639/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki p o s t a n...

II SAB/Rz 38/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-30

Skarga A. N., na bezczynność i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie legalności prowadzonych robót budowlanych, -

II SAB/Bd 34/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na skargę

VII SA/Wa 140/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin

II SA/Sz 1356/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia