Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 35/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo

II SAB/Łd 38/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo

II SAB/Op 28/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozbiórki ogrodzenia

II SAB/Wr 114/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta W. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wykonanych bez wymaganego pozwolenia robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego

VII SAB/Wa 118/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Łd 8/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i użytkowania budynku

II SAB/Bd 284/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-07

Skarga A. S. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w przedmiocie samowolnie wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej

II SAB/Bd 40/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-10

Dnia 10 czerwca 2014 roku WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Leszek Tyliński Sędziowie: sędzia WSA Renata Owczarzak sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.) Protokolant: asystent sędziego Krzysztof Cisewski po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 10 czerwca 2014 roku sprawy K. M. i A. M. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie

II SAB/Łd 24/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i użytkowania drogi gminnej

II SAB/Wr 58/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś w przedmiocie legalności budowy budynku gospodarczego
1   Następne >   +2   +5   10