Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Łd 152/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-10

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SAB/Wa 120/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi T. G., Z. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Łd 20/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-10

Sprawa ze skargi M. Ś. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie budowy i oddania do użytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Ł. przy ul. A 35

II SAB/Rz 38/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-30

Skarga A. N., na bezczynność i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie legalności prowadzonych robót budowlanych, -

II SAB/Wr 101/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi T. O. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie ścianki działowej wybudowanej na korytarzu w budynku wielorodzinnym

II SAB/Bd 298/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-19

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie postępowania w sprawie odprowadzania wód opadowych z dachów garaży

VII SAB/Wa 88/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi E. P. na przewlekłe postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...]. I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] do zakończenia postępowania prowadzonego w sprawie dotyczącej wykonanych robót dociepleniowych i remontu balkonu oraz ich wpływu na stan techniczny lokalu nr [...] znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym, przy ul. [...] w terminie 30 dni od dnia doręczenia organowi wyroku wraz z aktami sprawy, II. stwierdza, że postęp...

II SAB/Łd 61/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-15

Sprawa ze skargi S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego

II SAB/Kr 108/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-31

Sprawa ze skargi G. T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Łd 150/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-06

Sprawa ze skargi S. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie przebudowy budynku
1   Następne >   3