Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 410/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności