Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 967/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 970/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1334/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej