Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II SAB/Wr 2/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta G. w przedmiocie nie przedstawienia propozycji wykupu nieruchomości

II SA/Wr 12/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję [...] w przedmiocie naruszania przez A. W. nieruchomości stanowiącej własność skarżącej

II SA/Lu 105/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

SA/Bk 1202/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

SA/Bk 1399/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

OSK 52/04 - Wyrok NSA z 2004-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

OSK 77/04 - Wyrok NSA z 2004-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

SA/Bk 1465/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

SA/Rz 1935/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną

II SA/Wr 804/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ś. w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych położonych w Ś. A. N. [...] na okres dłuższy niż trzy lata orzeka o niezgodności zaskarżonej uchwały z prawem
1   Następne >   +2   4