Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II SA/Op 98/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 45/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 278/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Op 231/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Op 359/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SA/Op 8/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie ustalenia minimalnej stawki za dzierżawę gminnej nieruchomości

II SA/Op 23/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie wysokości składek czynszu dzierżawnego

II SA/Op 24/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy gruntu

II SAB/Op 57/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie użytkowania budynków na posesji nr [...] przy ulicy [...] w działalności gospodarczej na podstawie wadliwej zmiany sposobu użytkowania oraz nie wydania zakazu użytkowania budynków i obiektów do prowadzonej działalności gospodarczej

II SA/Op 491/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie przekazania według właściwości pisma w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
1   Następne >   +2   +5   10