Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3083/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 139/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi G. S., S. S., L. S., J. D., K. S., L. S., B. G. i H. O. postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania

I SA/Wa 2578/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia mienia przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 1640/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2904/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3158/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2806/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 2892/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 675/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   33