Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony Wojewoda X

I SA/Wa 1701/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

II SA/Rz 658/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Lu 821/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Rz 8/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] polegającą na niepodejmowaniu czynności przekazania władania nieruchomością

II SA/Bk 727/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 413/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia podstępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Lu 746/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot nieruchomości

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Po 821/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-16

Skarga Miasta P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   30