Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 107/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

II SA/Rz 1225/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu