Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 513/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : udzielenia zezwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

II OSK 952/06 - Wyrok NSA z 2007-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Sz 665/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

II OSK 492/10 - Wyrok NSA z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

II OSK 1351/09 - Wyrok NSA z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 749/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OSK 1212/09 - Wyrok NSA z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 1357/09 - Wyrok NSA z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Gd 408/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie doprowadzenia budynku do stanu używalności

II SA/Sz 651/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu
1   Następne >   +2   +5   +10   21