Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1786/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 802/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 368/17 - Wyrok NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Gd 636/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości ich stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne

II SA/Gd 648/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 511/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Po 177/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

I OSK 647/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1544/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. I SAB/Wa 118/14

II SA/Ke 378/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   5