Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2806/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1946/14 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1555/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.G. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I OSK 509/14 - Wyrok NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 784/14 - Wyrok NSA z 2015-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji