Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1711/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 7 listopad 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów M. K. i P. [...] S.A. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 166/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 406/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi A.B., E.O. i T.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 1392/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1580/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 442/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 24/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 22/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1554/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 389/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6