Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1354/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

II SA/Sz 1326/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

II SA/Lu 148/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Lu 149/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

I OSK 2958/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Wr 735/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

I OSK 861/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego

I OSK 885/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości

II SA/Gl 765/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikat do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 1100/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
1   Następne >   2