Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 665/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 770/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 774/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii o projekcie podziału nieruchomości

II SA/Sz 561/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 604/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1124/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 343/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 784/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 767/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania projektu podziału działki

II SA/Sz 402/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie opinii do wstępnego projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   2