Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 3/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 288/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję W [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

I SA/Wa 1388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1819/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania.

II SA/Bk 847/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Gl 408/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SA/Wa 969/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

II SA/Sz 1131/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Gd 59/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   77