Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 981/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLIX/412/2010 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży działki nr 191/15 położonej w obrębie nr 6 i działki nr 207/24 położonej w obrębie nr 7 miasta Chojna

II SA/Sz 1253/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości gruntowych

II SA/Sz 220/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania I

II SA/Sz 1074/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości gruntowych

II SA/Sz 683/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności