Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 3/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję W [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

I SA/Wa 1388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1819/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania.

I OSK 2802/14 - Wyrok NSA z 2015-01-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

VIII SA/Wa 984/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1279/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Łodzi znak [...]

I SA/Wa 1818/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Sz 1337/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości gruntowych

II SA/Wr 906/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8