Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 81/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego [...] nr [...] o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

II SA/Gl 1407/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności