Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 368/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych służebności na nieruchomości

II SA/Gl 132/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Gl 481/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na obciążenie nieruchomości

II SA/Gl 1408/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1481/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1137/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 1407/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 482/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy służebnością przesyłu

II SA/Gl 603/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1017/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczeni sposobu korzystania z nieruchomości