Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 3/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję W [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

I SA/Wa 1388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Gl 1407/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1017/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczeni sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Kr 210/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 320/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości