Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 802/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Wr 829/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

I OSK 7/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

I OSK 184/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

Skargi kasacyjne: [...] Sp. z o. o. w O., Wojewody Śląskiego od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 570/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

Skarga J. F. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 446/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

skarg M. K. i M. L. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

I SA/Wa 1202/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bd 652/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Go 69/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Lu 1025/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   6