Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 802/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SAB/Wr 54/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 460/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 44/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-12

Sprawa ze skargi W.G., R.G., U.G.-K., W.G. na Wojewodę D. w przedmiocie bezczynności w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej

I SAB/Wa 1514/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-16

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1725/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość